Konsten att övertyga – Retorik för den moderna människan

Alla försöker vi övertyga andra om våra åsikter. Ibland lyckas vi. Vissa lyckas bättre än andra. Vissa kan framföra sina
åsikter och få gehör. Vissa kan tala så andra lyssnar. Retorik är något alla kan lära sig. Lära sig att lyckas, få gehör och få
andra att lyssna. Retorik är strategi, strategi som gör det till ett oerhört kraftfullt verktyg.

Lär dig:

 • Behärska retoriska metoder för att påverka din omgivning.
 • Använda språket på ett effektivt sätt.
 • Verbal judo
 • Argumentera framgångsrikt.
 • Koppla känslor till det du säger för att fånga intresset.
 • Utveckla ditt kroppsspråk och din röst.
 • Inspirera och engagera.
 • Använda retoriska erfarenheter ur verkliga livet.
 • Vinna förtroende och övertyga.

För dig som:

 • Vill lära dig retorikens styrka och strategi för att påverka, argumentera och övertyga.
 • Vill lära dig olika retoriska knep för att lyckas.
 • Vill också få en struktur i det du ska säga.
 • Vill vara trovärdig.
Ladda ner Kursinformationen som pdf