Under vår öppna kurs Effektiv kommunikation – Praktisk retorik får du lära dig retorik i praktiken med syftet att argumentera och övertyga retoriskt. Du lär dig argumentera framgångsrikt, framföra dina åsikter och använda verbal judo för att behärska diskussioner. Du får lära dig att engagera dina åhörare, vinna förtroende, övertyga och utveckla ditt kroppsspråk och din röst.

Kursen teori med praktiska övningar i en inspirerande miljö. Under kursen använder du retoriska erfarenheter ur verkliga livet och får öva på ditt ämnesområde mot andra kursdeltagare i en tillåtande atmosfär. Detta för att skapa tillämpbara retoriska argument för verkliga livet.

Lär dig:

 • Behärska retoriska metoder för att påverka din omgivning.
 • Använda språket på ett effektivt sätt.
 • Verbal judo.
 • Argumentera framgångsrikt.
 • Koppla känslor till det du säger för att fånga intresset.
 • Utveckla ditt kroppsspråk och din röst.
 • Inspirera och engagera.
 • Använda retoriska erfarenheter ur verkliga livet.
 • Vinna förtroende och övertyga.

För dig som:

 • Vill lära dig retorikens styrka och strategi för att påverka, argumentera och övertyga.
 • Vill lära dig olika retoriska ”knep” för att lyckas.
 • Vill få en struktur i det du ska säga.
 • Vill vara trovärdig.

Förberedelse inför kurs:

Var och en av er kommer att bygga upp ett eget framförande enligt retoriken.
Du behöver redan nu förbereda dig på olika sätt: tänka igenom vad du ska prata om (ämne, gärna något från din egen arbetssituation) och skriva ner några tankar, åsikter och argument.
Sätt gärna av en del av första kvällen för att förbereda ett eget framträdande.

OBS! Om du tänkt använda bilder i ditt framträdande dag två – ta med dig dator

 

Senast uppdaterad – 2020-07-08