Office Excel finns idag i majoriteten av våra datorer och används dagligen på de flesta kontor runt om i världen. Vi behöver generellt ingen formell utbildning för att använda programmet, men det är ett användbart verktyg i det dagliga arbetet och kan också effektivisera det administrativa arbetet avsevärt om vi lär oss att använda det på rätt sätt.

Nu håller vi också kursen Excel för självlärda som företagskurs för företag och organisationer. Många av oss har kanske lärt oss programmet som hastigast på fritiden eller successivt efter behov i det dagliga arbetet även om hanteringen av data ingår i våra arbetsuppgifter.

Få en något djupare förståelse för Excel på denna kurs som är anpassad för just er som är självlärda i programmet.

Kursen innehåller:

  • Anpassade tal- och datumformat.
  • Villkorsstyrd formatering.
  • Låsa rad och kolumnrubriker vid scrollning.
  • Kontrollera dubbletter.
  • Autofyllning.
  • Beräkningar mellan kalkylblad.
  • Hantering av funktioner.
  • Hantering av diagram.
  • Skapa och ta bort sidbrytning.
  • Skapa pivottabell- och diagram.

Senast uppdaterad – 2020-07-16