Excel Fortsättningskurs är nästa, naturliga steg i att bemästra programmet Office Excel. Har din arbetsgrupp redan en grundläggande förståelse, arbetar dagligen i Excel men saknar djupare kunskaper för att kunna utnyttja programmets fulla kapacitet är detta kursen för er. Office Excel är ett välutnyttjat program på många företag och kan effektivisera det dagliga, administrativa arbetet på ett snabbt och enkelt sätt.

Under fortsättningskursen går vi snabbt igenom och repeterar grunderna, men utbildar er i mer avancerade kommandon och funktioner.

Kursen innehåller :

 • Utskrifts- och bladflikshantering.
 • Skapa, formatera och redigera diagram och bilder.
 • Kombinera och ändra diagramunderlag.
 • Skapa och redigera excel- och automallar.
 • Skapa och redigera egna talformat.
 • Hantera avancerade villkor och funktioner
 • Skapa, redigera och använda namn i funktioner.
 • Skapa, redigera och använda inbyggd formatering.
 • Sammanställa, konsolidera data- och delsummor.
 • Skapa, redigera och anpassa Pivottabeller och diagram.
 • Introduktion till makron- vad är VBA?
 • Spela in makro, köra redan inspelade makron.

Senast uppdaterad-2020-07-16