Bli en bättre förhandlare under en öppen kurs i Förhandlingsteknik hos oss på Kursakademin och lär dig behärska olika förhandlingssituationer.

Ingen förhandling är den andra lik och vi vill helst lyckas i dessa situationer. Under en förhandling behöver vi ofta aktivt påverka, argumentera emot, men också övertyga motparten för att nå fram. Lyckas vi med detta kan vi göra bra affärer där alla inblandade känner att de vinner.

Du får lära dig att undvika förhandlingsfällorna och ta kontrollen över dödlägen, återvändsgränder och låsningar.

Innehåll:

  • Behärska olika förhandlingsfaser – från början till avslut.
  • Om olika förhandlingstyper och deras olika förutsättningar.
  • Före – under – efter mötet.
  • Förhandlingsstilar – för- och nackdelar.
  • Frågeteknik och argumentation med hjälp av genom den s k SPIN-metodiken.
  • Lägga upp retorisk strategi och taktik för att sälja in ditt budskap.
  • Olika typer av förhandlingar/faser: konfrontationsförhandlingar, återvändsgränder, dödlägen och låsningar.
  • Att effektivt kommunicera i en förhandlingssituation – att kunna fråga och lyssna aktivt.
  • Om olika förhandlingsfällor och hur jag löser dessa.

Målgrupp:

Det här är en kurs för dig som vill bli en bättre förhandlare och lära dig behärska olika förhandlingssituationer.

Omfattning:

2 dagars utbildning.

Utbildningsmål:

Under denna utbildning får du lära dig retoriska metoder för att effektivt kommunicera under utmanande förhandlingar.

Diplom:

Efter avslutad kurs erhåller alla deltagare ett diplom.

Investering:

Kursen är lärarledd och kursmaterial samt diplom ingår i priset.

 

Senast ändrad – 2021-04-12