Nu erbjuder vi Hot och våld på arbetsplatsen som företagskurs. Lär er våldsnedtrappande tekniker för potentiella hotsituationer på plats.

I arbetsmiljölagen framgår det att alla ska kunna känna sig trygga på arbetet och inte löpa risk för att arbeta under ohälsosamma förhållanden. Arbetsgivare har en skyldighet att ge sina chefer och medarbetare tillräcklig utbildning och information, samt förse dem med tillräckliga instruktioner för att kunna utföra arbetet säkert och med tillfredsställande trygghet. Utbildningen Våld och hot i arbetsmiljön kommer att förbättra din förmåga att hantera situationer med inslag av våld och hot, samt öka ditt säkerhetsmedvetande.

Under utbildningen introduceras ni i hur ni kan använda sig av våldsnedtrappande kommunikationstekniker i potentiella hotsituationer. Vi diskuterar bl.a. filmsekvenser och resonerar kring olika alternativ på agerande. Vidare går vi bland annat igenom följande:

  • Hur vi tolkar arbetsmiljölagstiftningen och Arbetsmiljöverkets riktlinjer.
  • Hur vi på ett systematiskt sätt kan jobba med att förebygga hot och våld.
  • Särskilda risker att beakta i arbetsmiljön samt riskbedömning.
  • Hur människor i allmänhet fungerar kommunikativt.
  • Lågaffektivt bemötande i risksituationer.
  • Kommunikativa egenskaper.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till chefer, arbetsledare, skyddsombud och arbetsmiljöombud – samt alla medarbetare i organisationer där arbetet innebär en risk att utsättas för kränkningar, hot och våld.

Omfattning

Utbildningens omfattning diskuterar vi fram i samråd med beställaren.

Utbildningsmål

Vårt mål med Hot och våld på arbetsplatsen som företagskurs är att förse deltagarna med fler verktyg för att kunna hantera en yrkesvardag med inslag utav dessa situationer. Förståelse för kraven från Arbetsmiljöverket och arbetsmiljölagen.

Diplom

Efter avslutad kurs erhåller alla deltagare ett diplom.

Investering

Kursmaterial samt diplom ingår i priset.

 

Denna kurs finns så klart tillgänglig som öppen kurs för er som enbart vill utbilda ett par av era medarbetare.

Senast uppdaterad – 2021-09-17