I arbetsmiljölagen framgår det att alla ska kunna känna sig trygga på arbetet och inte löpa risk för att arbeta under ohälsosamma förhållanden. Arbetsgivare har en skyldighet att ge sina chefer och medarbetare tillräcklig utbildning och information, samt förse dem med tillräckliga instruktioner för att kunna utföra arbetet säkert och med tillfredsställande trygghet. Detta krav ställs i föreskriften Våld och hot i arbetsmiljön (AFS 1993:2). Utbildningen Våld och hot i arbetsmiljön kommer att förbättra din förmåga att hantera situationer med inslag av våld och hot, samt öka ditt säkerhetsmedvetande.

Innehåll

Deltagarna introduceras i hur de kan använda sig av våldsnedtrappande kommunikationstekniker i potentiella hotsituationer. Vi diskuterar bl.a. filmsekvenser och resonerar kring olika alternativ på agerande. Vidare går vi bland annat igenom följande:

  • Hur vi tolkar arbetsmiljölagstiftningen och Arbetsmiljöverkets riktlinjer.
  • Hur vi på ett systematiskt sätt kan jobba med att förebygga hot och våld.
  • Särskilda risker att beakta i arbetsmiljön samt riskbedömning.
  • Hur människor i allmänhet fungerar kommunikativt.
  • Lågaffektivt bemötande i risksituationer.
  • Kommunikativa egenskaper.

Målgrupp

Chefer, arbetsledare, skyddsombud, arbetsmiljöombud samt alla medarbetare i organisationer där arbetet innebär en risk att utsättas för kränkningar, hot och våld.

Omfattning

Tas fram i samråd med uppdragsgivaren för att arbetsplatsens/deltagarnas behov uppfylls och frågor besvaras samt att syfte och mål uppnås. En halvdag eller heldag.

Utbildningsmål

Målet med utbildningen är att förse deltagarna med fler verktyg för att kunna hantera en yrkesvardag med inslag utav dessa situationer. Förståelse för kraven från Arbetsmiljöverket och arbetsmiljölagen.

Diplom

Efter avslutad kurs erhåller alla deltagare ett personligt kursintyg.

Investering

Kursmaterial, frukost, lunch, eftermiddagsfika samt kursintyg efter genomförd utbildning ingår i priset.