”Mer än bara ord”

Ord, röst och kroppsspråk. Kommunikation är mer än bara ord. Vårt röstläge och kroppsspråk skickar tusentals signaler som tolkas av mottagaren. Det är viktigt att vara medveten om vilka signaler man skickar så att budskapet får avsedd effekt.

Personlighetstyper

Beroende på vilken typ av personlighet man är tenderar man att välja olika sätt att kommunicera. Genom ett enkelt test får deltagarna ”diagnostisera” sig själva.

Konsten att lyssna

Att lyssna är en svår konst som kräver träning och engagemang. Deltagarna får undersöka om de redan är goda lyssnare eller kanske behöver utveckla denna ädla konst.

Mördarfraser

Mördarfraser är vanliga fraser man ofta använder i samtal med andra människor

Stress

Stress påverkar vår förmåga att kommunicera. Utsätt vi för alltför mycket stress förvandlas vi från fungerande människor till aggressiva reptiler. I värsta fall möter vi en annan reptil och då uppstår ofta en kollision.

Förtroendeträning

På en arbetsplats är det viktigt att man skapar förtroende sinsemellan för att man ska uppnå ett gott kommunikationsklimat.

Att hantera klagomål och negativ feedback

I dagens effektiva och krävande samhälle utsätts vi alla för klagomål eller negativ feedback någon gång. Det kan vara svårt att ta emot men kan leda till personlig utveckling om man lär sig att hantera det.

Ladda ner Kursinformationen som pdf