Nu erbjuder vi Kränkande särbehandling som företagskurs i vårt kursutbud. Lär er hantera kräkningar och trakasserier direkt på arbetsplatsen.

Att känna sig kränkt och illa behandlad är tyvärr ett vanligt problem på många av våra svenska arbetsplatser, vilket naturligtvis medför negativa konsekvenser för både den utsatte och arbetsplatsen i stort. För att motverka detta ställer Arbetsmiljöverket krav på kunskaper hos chefer och arbetsledare. Under utbildningen lär vi dig hur du förebygger och hanterar kränkande särbehandling och trakasserier för att skapa en bättre arbetsmiljö för alla medarbetare.

Innehåll

Genom faktaföreläsningar och övningar fokuserar vi på hur vi på bästa sätt motverkar ett klimat där det kan förekomma att medarbetare känner sig kränkta på arbetsplatsen.

  • Definition och krav i AFS 2015:4.
  • Innebörd av begreppen kränkning, sexuella trakasserier och mobbning.
  • Kränkande särbehandling och dess ohälsorisker.
  • Hur du korrekt hanterar en upptäckt eller anmäld kränkning.
  • Hur du förebygger att kränkningar och mobbning uppstår.
  • Bakomliggande faktorer.
  • Checklista för dig och din organisation – Hur du kan skapa förståelse och ansvar genom framtagande/implementering av gemensam värdegrund och handlingsplan för dig och dina medarbetare.

Målgrupp

Chefer, personer med personalansvar, HR, skyddsombud och arbetsmiljöombud.

Omfattning

Utbildningens omfattning diskuterar vi fram i samråd med beställaren.

Utbildningsmål

Utbildningsmålet med Kränkande särbehandling som företagskurs, är att ge en orientering i kränkande särbehandling som begrepp, vad som orsakar detta och hur det bör hanteras i enlighet med arbetsmiljölagen.

Diplom

Efter avslutad kurs erhåller alla deltagare ett diplom.

Investering

Kursmaterial samt diplom ingår i priset.

 

Denna kurs finns så klart tillgänglig som öppen kurs för er som enbart vill utbilda ett par av era medarbetare.

 

Senast uppdaterad – 2020-09-02