Kränkande särbehandling – En öppen kurs för dig som vill lära dig känna igen, förebygga och arbeta emot trakasserier inom yrkeslivet.

Att känna sig kränkt och illa behandlad är tyvärr ett problem på många av våra arbetsplatser, vilket naturligtvis medför negativa konsekvenser för både den utsatte och arbetsplatsen i stort. För att motverka detta ställer Arbetsmiljöverket krav på kunskaper hos chefer och arbetsledare. Under utbildningen lär vi dig hur du förebygger och hanterar kränkande särbehandling och trakasserier för att skapa en bättre arbetsmiljö för alla medarbetare.

Genom faktaföreläsningar och övningar fokuserar vi på hur vi på bästa sätt motverkar ett klimat där det kan förekomma att medarbetare känner sig kränkta på arbetsplatsen.

Innehåll:

  • Definition och krav i AFS 2015:4.
  • Innebörd av begreppen kränkning, sexuella trakasserier och mobbning.
  • Kränkande särbehandling och dess ohälsorisker.
  • Hur du korrekt hanterar en upptäckt eller anmäld kränkning.
  • Hur du förebygger att kränkningar och mobbning uppstår.
  • Bakomliggande faktorer.
  • Checklista för dig och din organisation – Hur du kan skapa förståelse och ansvar genom framtagande/implementering av gemensam värdegrund och handlingsplan för dig och dina medarbetare.

Målgrupp:

Utbildningen riktar sig till dig som är chef, innehar personalansvar, är HR, skyddsombud eller arbetsmiljöombud.

Plats:

Stockholm – Klassrumsledd i Gamla stan.
(För närmare information om adress eller karta, kontakta oss!)

Omfattning:

1 dags utbildning.

Utbildningsmål:

Målet med utbildningen är att ge dig en orientering i begrepp, orsaker och hur kränkande särbehandling bör hanteras på arbetsplatsen. Du får verktyg i hur detta ska kunna förebyggas i enlighet med arbetsmiljölagen och riktlinjer från Arbetsmiljöverket. Orsakerna bakom kränkande särbehandling och trakasserier kan vara komplexa vi vill visa att insatserna för att förebygga detta inte behöver vara så komplicerade.

Diplom:

Efter avslutad utbildning erhåller alla deltagare ett diplom.

Investering:

Kursen är lärarledd och kursmaterial samt diplom ingår i priset.
Konferenspaket med lunch/fika kan adderas till beställningen i samband med bokning.
Läs mer om vårt exklusiva konferenspaket här!

 

Obs! Denna kurs finns så klart tillgänglig som företagskurs. Behöver ni en skräddarsydd utbildning är ni välkomna att kontakta oss för mer information.

Senast uppdaterad – 2021-09-17

 

Ladda ner Kursinformationen som pdf