Kränkande särbehandling – En öppen kurs för dig som vill lära dig känna igen, förebygga och arbeta emot trakasserier inom yrkeslivet.

Att känna sig kränkt och illa behandlad är tyvärr ett problem på många av våra arbetsplatser, vilket naturligtvis medför negativa konsekvenser för både den utsatte och arbetsplatsen i stort. För att motverka detta ställer Arbetsmiljöverket krav på kunskaper hos chefer och arbetsledare. Under utbildningen lär vi dig hur du förebygger och hanterar kränkande särbehandling och trakasserier för att skapa en bättre arbetsmiljö för alla medarbetare.

Genom faktaföreläsningar och övningar fokuserar vi på hur vi på bästa sätt motverkar ett klimat där det kan förekomma att medarbetare känner sig kränkta på arbetsplatsen.

Målet är att ge en orientering i begrepp, orsaker och hur kränkande särbehandling på arbetsplatsen bör hanteras samt hur detta ska kunna förebyggas i enlighet med arbetsmiljölagen och riktlinjer från Arbetsmiljöverket. Även om orsakerna bakom kränkande särbehandling och trakasserier kan vara komplexa vill vi visa att insatserna för att förebygga detta inte behöver vara så komplicerade.

Innehåll:

  • Definition och krav i AFS 2015:4.
  • Innebörd av begreppen kränkning, sexuella trakasserier och mobbning.
  • Kränkande särbehandling och dess ohälsorisker.
  • Hur du korrekt hanterar en upptäckt eller anmäld kränkning.
  • Hur du förebygger att kränkningar och mobbning uppstår.
  • Bakomliggande faktorer.
  • Checklista för dig och din organisation – Hur du kan skapa förståelse och ansvar genom framtagande/implementering av gemensam värdegrund och handlingsplan för dig och dina medarbetare.

Målgrupp:

Är chef, innehar personalansvar, HR, skyddsombud och arbetsmiljöombud.

Omfattning:

1 dags utbildning på distans.

Utbildningsmål:

Målet med utbildningen är att ge dig en orientering i begrepp, orsaker och hur kränkande särbehandling bör hanteras på arbetsplatsen. Du får verktyg i hur detta ska kunna förebyggas i enlighet med arbetsmiljölagen och riktlinjer från Arbetsmiljöverket. Orsakerna bakom kränkande särbehandling och trakasserier kan vara komplexa vill vi visa att insatserna för att förebygga detta inte behöver vara så komplicerade.

Diplom:

Efter avslutad utbildning erhåller alla deltagare ett diplom.

Investering:

Kursmaterial samt diplom ingår i priset.

Obs! Denna kurs finns så klart tillgänglig som företagskurs. Behöver ni en skräddarsydd utbildning är ni välkomna att kontakta oss för mer information.

Senast uppdaterad – 2020-08-17