Vi erbjuder nu OSA – organisatorisk social arbetsmiljö som företagskurs. Få förståelse för föreskriften och arbetsmiljölagen i praktiken.

Syftet med föreskriften OSA (AFS 2015:4) är att tillvarata och främja en god psykosocial arbetsmiljö på arbetsplatsen- och med det förebygga ohälsa hos medarbetarna. Föreskriften är ett komplement och förtydligande av det Systematiska Arbetsmiljöarbetet (SAM).

Ni får också lära er mer om vad som ingår i föreskriften och hur er arbetsplats effektivt kan implementera innehållet i verksamheten i enlighet med Arbetsmiljöverkets riktlinjer.

Innehåll

Under dagen blandar vi övningar med genomgång av teori för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för inlärning.

Steg 1 – Övergripande kunskap om OSA och kopplingen till SAM

  • Kunskap och förståelse för de nya krav som ställs på arbetsplatsen och cheferna.

Steg 2 – Hur föreskriftens krav kan hanteras i praktiken

  • Verksamhetspolicyns innehåll/mål och hur ni gör den allmänt känd.
  • Hur ni tar fram mätbara och tidsatta mål.
  • Vilka rutiner ni behöver och hur de ska utformas.
  • Riskbedömning som ett verktyg för hela verksamheten.

Steg 3 – Vad behöver vi kunna om följande:

  • Arbetsbelastningens betydelse och hantering.
  • Kränkande särbehandling

Målgrupp

Chefer, arbetsledare, HR, skyddsombud, arbetsmiljöombud, arbetsmiljösamordnare och arbetsmiljökommittéer.

Omfattning

Utbildningens omfattning diskuterar vi fram i samråd med beställaren.

Utbildningsmål

Målet med OSA – Organisatorisk social arbetsmiljö som företagskurs är att skapa förståelse för innehållet i föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö och arbetsmiljölagen- och dess praktiska innebörd för verksamheten.

Diplom

Efter avslutad kurs erhåller alla deltagare ett diplom.

Investering

Kursmaterial och diplom ingår i priset.

 

Denna kurs finns så klart tillgänglig som öppen kurs för er som enbart vill utbilda ett par av era medarbetare.