Under vår företagskurs i Presentationsteknik lär du dig bygga upp en presentation med utgångspunkt i retoriken. 

Du blir säkrare, får ett större självförtroende och ett oslagbart koncept som du kan använda i din vardag.

Innehåll:

Grundläggande retorik

 • Hur du får en röd tråd genom framförandet.
 • Hur du gör för att övertyga.
 • Blir tydlig och konkret.
 • Att granska innehållet i presentationen – Är det innehållsmässigt något som är svårt?
 • Förstärker ditt budskap med språket.

Inspiration, engagemang och mod

 • Hur du inspirerar deltagarna.
 • Hur du får dem att ta till sig och förstå ditt budskap.
 • Hjälpmedel du kan använda i presentationen.
 • Mod att gå utanför dina egna ramar.

Kroppsmedvetenhet, röst och utstrålning

 • Hur du kan använda din kropp och röst för att få bättre genomslag.
 • Hur du övar upp din utstrålning.

Besvärliga situationer

 • Hur du övar bort obehaget att stå inför andra.
 • Klagomål och okontaktbara lyssnare.
 • Hur du ändrar, vänder och ta dig ur situationen.
 • Motiverar din publik.

Obs! Som ett alternativ till en företagskurs i Presentationsteknik erbjuder vi också öppna kurstillfällen inom ämnet. Du hittar fler av våra öppna utbildningstillfällen under ”Retorik & ledarskap” i huvudmenyn!

Senast uppdaterad – 2021-09-17