I denna utbildning får du lära dig att bygga upp en presentation eller information med utgångspunkt från retoriken.

Du blir säkrare, du får ett större självförtroende och du får ett oslagbart koncept som du kan använda i din vardag.

Grundläggande retorik

Hur får jag en röd tråd genom framförandet? Hur gör jag för att övertyga? Är jag tydlig och konkret? Är det innehållsmässigt något som är svårt? Kan jag förstärka mitt budskap med språket?

Inspiration, engagemang och mod

Hur inspirerar jag deltagarna? Hur får jag dem att ta till sig och förstå mitt budskap? Vilka hjälpmedel använder jag? Har jag mod att gå utanför mina egna ramar? Hur kan jag förbättra detta?

Kroppsmedvetenhet, röst och utstrålning

Hur kan jag använda min kropp och röst för att få bättre genomslag? Hur övar jag upp min utstrålning?

Besvärliga situationer

Är det obehagligt att stå inför andra? Hur kan jag göra för att träna bort detta? Hur gör jag om någon klagar hela tiden eller om någon inte lyssnar? Tar jag det personligt eller kan jag hålla det på avstånd? Hur gör jag för att ändra, vända och ta mig ut situationen? Kan jag motivera på något annat sätt?

Ladda ner Kursinformationen som pdf