Under vår öppna kurs i presentationsteknik lär du dig att framföra ditt budskap, öka ditt självförtroende men också lära dig att tala inför folk. Du kommer därmed bli säkrare och lyckas presentera så andra mottagarna tar till sig ditt budskap. Kursen är till för alla oavsett grad av erfarenhet av att hålla presentationer. 

Under utbildningen varvar vi teori med praktiska övningar i en öppen och tillåtande atmosfär. Du får öva på att träna ditt kroppsspråk och din röst, hantera din scenskräck och hur du varierar dina hjälpmedel så som PowerPoint, tavla och blädderblock för att få starkare genomslagskraft i dina presentationer. Du lär dig helt enkelt att bli en stark och professionell presentatör.

Lär dig:

 • Framföra och presentera på ett tydligt och strukturerat sätt.
 • En röd tråd du alltid kan använda.
 • Fånga lyssnarnas uppmärksamhet och behålla den.
 • Se till att mottagaren förstår och tar till sig budskapet.
 • Använda retoriken för att få en ovärderlig struktur.
 • Använda språket för att övertyga bättre.
 • Förbättra din förmåga att leda informationer.
 • Utveckla dina viktigaste verktyg – ditt kroppsspråk och din röst.
 • Öka ditt sätt att inspirera och engagera.
 • Hantera nervositet och bli säkrare.
 • Hur du varierar PowerPoint, tavla och blädderblock.
 • Hantera besvärliga situationer.

För dig som:

 • Vill få en struktur som du alltid kan följa.
 • Vill känna dig säker.
 • Vill få folk att lyssna.
 • Vill lyckas med presentationer och informationer.

Förberedelse inför kurs:

Var och en av er kommer idag att ha var sin presentation.

Du behöver redan nu förbereda dig på olika sätt: tänka igenom vad du ska prata om (ämne) och skriva ner dina tankar och fakta. Tag med dig allt material du tror du behöver.
Gör ingen detaljplanering!

Ämnet bör vara något som du har/brukar/kommer att presentera i din arbetssituation
Detta innebär också att du kommer att behöva sätta av en del av kvällen första dagen för att förbereda dig.

Obs! Ta med dig dator.

Senast uppdaterad-2020-07-07

För att skapa ett brett och allomfattande kursupplägg, som inte bara förbereder dig för din roll som presentatör men också bemöter alla de frågor och situationer detta innefattas av, belyser kursledarna följande punkter under kursdagarna. Innehållet anpassas efter deltagargruppernas specifika behov. Ordningen av de nedanstående innehållspunkterna kan därför variera beroende på var kunskapsbehovet hos gruppen ligger- och vad som därför behöver betonas i sammanhanget.
Här får du en översikt av kursens innehåll:

 • Kursintroduktion
 • Deltagarpresentation – vad vill du förbättra
 • Hantera nervositet-rampfeber
 • Kroppsspråk
 • Disposition och framträdande
 • Att skapa en röd tråd i presentationen
 • Planera din presentation
 • Olika sätt att inleda
 • Språk och formuleringar
 • Ord och röst
 • Egna framföranden
 • Feedback och återkoppling från utbildare och oss som lyssnar
 • Hantera besvärliga situationer
 • Hur och när används olika hjälpmedel
 • Konsten att arbeta med frågor
 • Involvera deltagarna
 • Hur behåller du intresset hos publiken?

(Teori och övningar varvas. Kafferaster och lunchtid bestäms på plats.)