fbpx

Projektledning - Företagskurs

Information

Projektledning – En företagskurs för projektledare. Lär er grundläggande projektledning för målanpassade och effektiva projekt inom yrkeslivet.

Hur hanterar era projektledare prestationskraven? Projektgruppens effektivitet är avhängt på ledarens kunskaper att arbeta organisatoriskt och effektivt.

Den här praktiska internkursen utgår från projektledarens vardag och ni får grundläggande kunskaper för hur man driver projekt samt hur man säkerställer att uppsatta mål nås.

Innehåll

 • Vad som definieras som projekt
  Ni får en genomgång om projektets olika faser.
 • Upplägg
  Få förslag på strukturer för aktivitetsplanering och milstolpar.
 • Riskanalys och ändringshantering
  Lär er upptäcka risker och hantera eventuella ändringar i projektuppläggen.
 • Organisation
  Få en organisatorisk struktur på arbetet med checklistor och mallar för t.ex. beställning, start, rapportering samt avslut av projekt.
 • Kommunikation
  Lär er kommunicera framgångsrikt och prestationsorienterat utifrån projektet och inom projektteamet.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till projektledningsgruppen för att ge stöd till att effektivisera och strukturera upp projektets alla faser.

Obs! Denna kurs finns så klart tillgänglig som öppen kurs. Behöver ni fortbildning för enstaka medlemmar i arbetsgruppen är ni välkomna att anmäla er där.