Projektledning - Företagskurs

Information

Projektledning – En företagskurs för projektledare. Lär er grundläggande projektledning för målanpassade projekt inom yrkeslivet. Lär er grundläggande projektledning för målanpassade och effektiva projekt inom yrkeslivet.

Hur hanterar era projektledare prestationskraven? Projektgruppens effektivitet är avhängt på ledarens kunskaper att arbeta organisatoriskt och effektivt.

Den här praktiska internkursen utgår från projektledarens vardag och ni får grundläggande kunskaper för hur man driver projekt samt hur man säkerställer att uppsatta mål nås.

Vad är projekt?

Lär er definitionen av projekt och få en genomgång om projektets olika faser.

Upplägg

Få förslag på strukturer för aktivitetsplanering och milstolpar.

Riskanalys och ändringshantering

Lär er upptäcka risker och hantera eventuella ändringar i projektuppläggen.

Organisation

Få en organisatorisk struktur på arbetet med checklistor och mallar för t.ex. beställning, start, rapportering samt avslut av projekt.

Kommunikation

Lär er kommunicera framgångsrikt och prestationsorienterat utifrån projektet och inom projektteamet.

Obs! Denna kurs finns så klart tillgänglig som öppen kurs. Behöver ni fortbildning för enstaka medlemmar i arbetsgruppen är ni välkomna att anmäla er där.