Lär dig använda den viktiga retoriken i ledarskapet.

Denna utbildning fokuserar på dig som chef, ditt förhållningssätt och din kommunikativa förmåga.

Retorik

Från Aristoteles och Cicero till Bill Clinton. Hur har retoriken använts och hur används den idag? Hur kan jag i vardagens möten och samtal använda mig av retorikens metoder och knep?

Argumentation och diskussion

Hur argumenterar och diskuterar jag för att få förståelse? Ska jag “övertyga” eller “övertala” någon? Bygger jag argumentationen och diskussionen på fakta eller åsikter?

Ledarskap, engagemang och mål

Hur engagerar och inspirerar jag medarbetarna? Hur får jag gruppen med mig? Vad har jag för visioner och mål med det jag ska säga? Gör jag det som krävs eller bjuder jag på mig själv mer?

Attityder, beteenden och kroppsmedvetenhet

Hur uppstår och påverkas attityder? Hur skapar jag förståelse och “smittar” min omgivning med mitt beteende, mina känslor och mitt förhållningssätt? Vilken betydelse har verbal resp. ickeverbal kommunikation?

Ladda ner Kursinformationen som pdf