Gå en företagskurs i Retorik för säljare och bli en mer framgångsrik säljare med retorik. Lär dig retoriska ”knep” och öka din säljkraft.

Lär dig retoriska ”knep” som du kan använda i olika säljsituationer och bli en mer framgångsrik säljare med hjälp av retorik.

Innehåll:

Retorik

Lär dig hur du i vardagens säljmöten kan använda dig av retorikens metoder. Hur du förbereder dig, hur du bygger upp det du vill säga och hur du får en röd tråd genom informationen. Lär dig att bli trovärdig, tydlig och hur du förstärker ditt budskap med språket.

Argumentation och diskussion

Lär dig argumentera för att få förståelse och gehör. Lär dig inleda- och avsluta ett samtal, bemöta kunden och övertyga istället för att övertala.

Besvärliga situationer

Lär dig handskas med den/de som är negativ/negativa eller alltid ifrågasätter. Lär dig hantera invändningar, kunder som fokuserar på “fel” saker och hur du “peppar” dig själv att fortsätta.

Kroppsmedvetenhet, inspiration och attityder

Lär dig kroppsmedvetenhet, vilken betydelse har verbal resp. ickeverbal kommunikation har och hur gör jag informationen intressant och fängslande med röst, gester och mimik. Lär dig inspirera  kunden, skapa förståelse och påverkar din omgivning attityder,  känslor och ditt förhållningssätt.

 

Obs! Söker du något annat än just en företagskurs i Retorik för säljare?  Du hittar mer information om våra ämnesområden under ”Retorik & ledarskap” i huvudmenyn.

 

Senast uppdaterad – 2020-09-08