Bli en mer framgångsrik säljare med retorik.

Lär dig retoriska ”knep” som du kan använda i olika säljsituationer. Vässa dig själv som säljare.

Retorik

Hur kan jag i vardagens säljmöten använda mig av retorikens metoder? Hur förbereder jag mig och hur bygger jag upp det jag vill säga? Hur får jag en röd tråd genom informationen? Hur blir jag trovärdig? Är jag tydlig och konkret? Kan jag förstärka mitt budskap med språket?

Argumentation och diskussion

Hur argumenterar jag för att få förståelse och gehör? Hur börjar jag? Hur slutar jag? Hur möter jag kunden? Hur lyssnar jag till kunden? Är mina argument tillräckliga och relevanta? Hur gör jag för att övertyga – inte övertala?

Besvärliga situationer

Hur handskas jag med den/de som är negativ/negativa eller alltid ifrågasätter? Hur gör jag med invändningar? Hur gör jag med de som fokuserar på “fel” saker? Hur “peppar” jag mig själv att fortsätta?

Kroppsmedvetenhet, inspiration och attityder

Hur viktig är kroppsmedvetenheten? Vilken betydelse har verbal resp. ickeverbal kommunikation? Hur gör jag informationen intressant och fängslande med röst, gester och mimik? Hur inspirerar jag kunden? Hur skapar jag förståelse och påverkar min omgivning med mina attityder, mina känslor och mitt förhållningssätt? Vad betyder min mentala inställning? Bjuder jag på mig själv?

Ladda ner Kursinformationen som pdf