Hur påverkar vi andra med rösten? Kan vi övertyga bättre om vi förändrar rösten?

I denna utbildning får du lära dig att använda rösten för att höras, för att rösten ska hålla och för att du ska vara intressant att lyssna till.

Röster och roller

Hur tolkar jag olika röster? Hur påverkas jag av olika röster? Hur påverkar jag andra med min röst?

Tal och tydlighet

Hur påverkas rösten av hur jag mår? Hur gör jag för att vara tydlig? Hur gör jag för att höras?

Kroppsmedvetande och hållning

Kan jag förbättra rösten med en bättre hållning? Hur använder jag kroppen för att förstärka rösten?

Avspänning och andning

Hur viktigt är röstläge, röstkvalitet och röstklang? Hur påverkas dessa av avspänning och andning?

Övrigt

Diskussioner, grupparbeten och praktiska övningar.

Ladda ner Kursinformationen som pdf