Nu erbjuder vi SAM i praktiken som företagskurs hos oss på Kursakademin. Lär er systematiskt arbetsmiljöarbete för hela verksamheten.

Enligt lagen ska alla företag, oavsett storlek, ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete för att främja en god arbetsmiljö samt förebygga ohälsa och arbetsskador. Utbildningen i SAM är en fördjupning i arbetsmiljöarbetet genom ett uppdaterat och förnyat koncept. Du lär dig hur du bäst lägger upp rutiner och hur organisationen med hjälp av strategier och metoder effektivt kan implementera arbetet i den dagliga verksamheten.

Innehåll

Upplägget under utbildningen är en blandning utav föreläsning och övningar, både enskilt och i grupp. Vi går bland annat igenom följande punkter:

  • Systematiskt arbetsmiljöarbete i verksamheten.
  • Genomgång av arbetsmiljölagen och riktlinjer från Arbetsmiljöverket.
  • Undersöka, riskbedöma, åtgärda och kontrollera verksamheten.
  • Uppgiftsfördelning och kunskaper.
  • Nyttan med systematiskt arbetsmiljöarbete.
  • Rutiner, instruktioner och dokumentation.
  • Veta vilka krav som ställs på arbetsgivare när det gäller att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

Målgrupp

Chefer, arbetsledare, skyddsombud och arbetsmiljöombud.

Omfattning

En SAM-utbildning omfattar motsvarande 1-2 dagars utbildning.

Utbildningsmål

Målet med SAM i praktiken som företagskurs är att ge er ökad förståelse för sambandet mellan en god arbetsmiljö, systematiskt arbetsmiljöarbete och verksamhetens utveckling. Ni får veta hur kraven från arbetsmiljöverket ser ut samt hur vi korrekt tolkar arbetsmiljölagen hanterar det praktiskt i den dagliga verksamheten tillsammans med de anställda.

Diplom

Efter avslutad kurs erhåller alla deltagare ett diplom.

Investering

Kursmaterial och diplom ingår i priset.

 

Denna kurs finns så klart tillgänglig som öppen kurs för er som enbart vill utbilda ett par av era medarbetare.

Senast uppdaterad – 2020-09-02