Vi erbjuder nu Sam i praktiken som öppen kurs. Lär dig systematiskt arbetsmiljöarbete i praktiken enligt arbetsmiljölagens riktlinjer.

Enligt lagen ska alla företag, oavsett storlek, ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete för att främja en god arbetsmiljö samt förebygga ohälsa och arbetsskador. Utbildningen i SAM är en fördjupning i arbetsmiljöarbetet genom ett uppdaterat och förnyat koncept. Du lär dig hur du bäst lägger upp rutiner och hur organisationen med hjälp av strategier och metoder effektivt kan implementera arbetet i den dagliga verksamheten.

Målet är att ge dig ökad förståelse för sambandet mellan en god arbetsmiljö, systematiskt arbetsmiljöarbete och verksamhetens utveckling. Att veta hur kraven från arbetsmiljöverket ser ut samt hur vi korrekt tolkar arbetsmiljölagen och föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete och hanterar det praktiskt i den dagliga verksamheten tillsammans med de anställda.

Upplägget under utbildningen är en blandning utav föreläsning och övningar, både enskilt och i grupp.

Innehåll:

  • Systematiskt arbetsmiljöarbete i verksamheten.
  • Genomgång av arbetsmiljölagen och riktlinjer från Arbetsmiljöverket.
  • Undersöka, riskbedöma, åtgärda och kontrollera verksamheten.
  • Uppgiftsfördelning och kunskaper.
  • Nyttan med systematiskt arbetsmiljöarbete.
  • Rutiner, instruktioner och dokumentation.
  • Veta vilka krav som ställs på arbetsgivare när det gäller att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

Målgrupp:

Är chef, arbetsledare, skyddsombud och arbetsmiljöombud.

Omfattning:

En SAM-utbildning omfattar motsvarande 1-2 dagars utbildning.

Utbildningsmål:

Ökad förståelse för sambandet mellan en god arbetsmiljö, systematiskt arbetsmiljöarbete och verksamhetens utveckling. Att veta hur kraven från arbetsmiljöverket ser ut samt hur vi korrekt tolkar arbetsmiljölagen och föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete och hanterar det praktiskt i den dagliga verksamheten tillsammans med de anställda.

Diplom:

Efter avslutad kurs erhåller alla deltagare ett diplom.

Investering:

Kursmaterial samt diplom ingår i priset.

Denna kurs finns så klart tillgänglig som företagskurs för er som vill ha en skräddarsydd internutbildning till arbetsgruppen. Kontakta oss så hjälper vi er.

Senast ändrad – 2020-08-20