Sam i praktiken –  En utbildning i arbetsmiljö där du lär systematiskt arbetsmiljöarbete i praktiken enligt arbetsmiljölagens riktlinjer. 

Enligt lagen ska alla företag, oavsett storlek, ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete för att främja en god arbetsmiljö samt förebygga ohälsa och arbetsskador. Under denna praktiska utbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete får du en förståelse för arbetsmiljöarbetet genom ett uppdaterat och förnyat koncept.

Du lär dig hur du bäst lägger upp rutiner och hur organisationen med hjälp av strategier och metoder effektivt kan implementera arbetet i den dagliga verksamheten.

Upplägget under utbildningen är en blandning utav föreläsning och övningar, både enskilt och i grupp.

Innehåll:

  • Systematiskt arbetsmiljöarbete i verksamheten.
  • Genomgång av arbetsmiljölagen och riktlinjer från Arbetsmiljöverket.
  • Undersöka, riskbedöma, åtgärda och kontrollera verksamheten.
  • Uppgiftsfördelning och kunskaper.
  • Nyttan med systematiskt arbetsmiljöarbete.
  • Rutiner, instruktioner och dokumentation.
  • Veta vilka krav som ställs på arbetsgivare när det gäller att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

Målgrupp:

Är chef, arbetsledare, skyddsombud och arbetsmiljöombud.

Plats:

Stockholm – Klassrumsledd i Gamla stan.
(För närmare information om adress eller karta, kontakta oss!)

Omfattning:

2 dagars utbildning.

Utbildningsmål:

Målet med vår utbildning i Sam i praktiken är  att ge dig ökad förståelse för sambandet mellan en god arbetsmiljö, systematiskt arbetsmiljöarbete och verksamhetens utveckling. Att veta hur kraven från arbetsmiljöverket ser ut samt hur vi korrekt tolkar arbetsmiljölagen och föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete och hanterar det praktiskt i den dagliga verksamheten tillsammans med de anställda.

Diplom:

Efter avslutad kurs erhåller alla deltagare ett diplom.

Investering:

Kursen är lärarledd och kursmaterial samt diplom ingår i priset.
Konferenspaket med lunch/fika kan adderas till beställningen i samband med bokning.
Läs mer om vårt exklusiva konferenspaket här!

 

Denna kurs finns så klart tillgänglig som företagskurs för er som vill ha en skräddarsydd internutbildning till arbetsgruppen. Kontakta oss så hjälper vi er.

Senast ändrad – 2021-09-17

Ladda ner Kursinformationen som pdf