Du ska övertyga dina läsare att ditt skrivna budskap är viktigt och värt att ta vara på. Du vill få genomslag på det du skriver. Det ska förstås, vara tydligt och naturligtvis övertygande.

Här går vi igenom vad som krävs av en text som skrivs för ett visst syfte. Vi går också igenom hur man skriver korrekt men ändå övertygande. Inom retoriken finns många knep för hur man lyckas med denna konst.

Texten som påverkan

Hur kan vi använda texten på bästa sätt? Hur berörs vi av text? På vilket sätt blir vi påverkade? Hur kan vi påverka? Vilka fördelar och nackdelar finns det med att använda sig av skrift?

Argumentationsteknik och textanalys

Hur skriver proffsen? Hur fungerar reklam? Hur bygger man upp en bra argumentation?

Målgruppsanalys och situationsanpassning

Vilken är min målgrupp? Vad vet jag om den? Kan jag och bör jag anpassa texten efter målgruppen?

Retorikens metoder för att övertyga

Här går vi igenom knepen som fungerat i årtusenden och gör det än idag. Vad ska läsaren få veta? Ska jag ha med mycket eller lite? Bör det vara en speciell ordning? Hur gör man en text övertygande?

Att använda hjälpmedel

Kan jag allt själv eller kan jag ta hjälp? Vi går igenom vilka handböcker som finns tillgängliga för att underlätta vårt skrivande.

Ladda ner Kursinformationen som pdf