Gå vår företagskurs Skriv så andra förstår och övertygas och lär dig nå fram till läsaren på bästa, enklaste sätt. Välkommen på kurs!

Om ett budskap är för otydligt, krångligt eller komplicerat, når det inte fram och då är det ingen idé att skriva det. Skriften ställer höga krav på korrekthet eftersom skribenten inte har direktkontakt med läsaren. Det är viktigt att ett skriftligt budskap når mottagaren utan omsvep och att anpassa texten därefter.

I den här utbildningen får du lära dig hur du kan nå fram med ett budskap på bästa och enklaste sätt. Vi övar på att skriva olika typer av texter som är anpassade efter olika läsare. Vi går också igenom vad som gör en text svårläst eller lättläst.

Texten som kommunikationsverktyg

Skriver vi som vi talar eller talar vi som vi skriver? Vi går igenom skillnaden mellan det talade och skrivna språket.

Konsten att skriva så ingen förstår eller konsten att skriva så alla förstår

Hur kommer det sig att texter är så krångliga? Hur bär jag mig åt för att skriva enkelt och lättläst?

Textanalys

Vilka texter tilltalas du av? Vi jämför och diskuterar olika texters läsbarhet.

Målgruppsanalys och situationsanpassning

Vet jag vilka jag skriver till? Hur anpassar jag min text efter den specifika läsaren och den specifika situationen?

Att planera och strukturera

Vad ska läsaren få veta? I vilken ordning skriver jag de olika delarna? Läsaren ska inte behöva lägga energi på att lägga pussel utan ska kunna koncentrera sig på textens budskap.

Att använda hjälpmedel

Kan jag allt själv eller kan jag ta hjälp? Vi går igenom vilka handböcker som finns tillgängliga för att underlätta vårt skrivande.

 

Obs! Söker du fler skrivkurser? Vi har skrivkurser inom fler inriktningar i huvudmenyn under ”företagskurser”. Kontakta oss om du behöver en utbildning anpassad efter dina behov.

 

Senast uppdaterad – 2020-09-07