Vi kommunicerar alla på olika sätt och en tydlig kommunikation från er som ledare för arbetsplatsen är avgörande för hur hela verksamheten bedrivs. Att nå fram och att kunna förmedla ert budskap öppnar upp för goda relationer, ökad trevnad men också för en sund företagskultur genom hela ledet.

Smart kommunikation för ledare har tidigare funnits i vårt utbud som öppen kurs, men vi erbjuder nu utbildningen som företagsanpassad för större grupper. Anpassad och skräddarsydd efter er arbetsplats.

I denna praktiska kurs lär ni lära er hur ni kan skapa dialog och goda relationer i olika situationer i yrkeslivet. Ni får också lära er hur ni hanterar problemsituationer när medarbetare inte gör som de ska, hur ni bemöter missnöje och ilska om konflikter uppstår och hur ni tar upp känsliga frågor, lyssnar aktivt och ger konstruktiv feedback.

Ni får en konstruktiv och kommunikativ verktygslåda för hela ledningsgruppen.

Kursen innehåller:

 • Hur beteende och sätt att kommunicera påverkar omgivningen.
 • Problematiska beteendemönster och förhållningssätt i kommunikationen.
 • Coachande kommunikation.
 • Konflikthantering och problemlösning.
 • Utvecklande, motiverande samtal.
 • Ge och ta emot feedback.
 • Relationsstärkande kommunikation.
 • Samtal om personliga problem.
 • Gränssättning och tydlighet i kommunikationen.
 • Hur du skapar gemensamt ansvarstagande.
 • Samtalsmodeller och kommunikationsstrukturer.
 • Hantera missnöje och negativism.

Senast uppdaterad – 2020-07-16