En stor del av din vardag som ledare handlar om kommunikation. För att skapa bästa tänkbara förutsättningar för dig och dina medarbetare att skapa goda resultat och utveckla trygga, öppna relationer är din förmåga att kommunicera avgörande.

I denna praktiska ”hands-on” kurs får du lära dig hur du är tydlig, lyhörd, skapar dialog och goda relationer i olika situationer. Du får lära dig hur du skapar motivation och ansvarstagande och hur du hanterar medarbetare som inte gör det de ska. Hur du bemöter en missnöjd eller arg medarbetare. Hur du tar upp känsliga personliga frågor. Hur du löser och konfronterar jobbiga konflikter eller oacceptabla beteenden. Hur du hanterar frågetekniker och aktivt lyssnande samt hur du ger konstruktiv feedback.

Detta är kursen där du som ledare får verktyg och tekniker för olika typer av situationer och samtal. vad som är viktigt att tänka på, hur du förbereder och genomför samtal och prat, hur du hanterar samtalspartnerns reaktioner. Du får en kommunikativ verktygslåda som ledare. Efter den här kursen vet du hur du handskas med rollen som den smarta kommunikativa ledaren på bästa sätt.

Lär dig:

 • Hur ditt beteende och sätt att kommunicera påverkar andra och hur deras beteende påverkar dig?
 • Besvärliga beteenden vs besvärliga personer – förhållningssätt i kommunikation.
 • Coachande kommunikation.
 • Problemlösande och konflikthanterande samtal.
 • Utvecklande, motiverande samtal.
 • Ge och ta emot feedback.
 • Relationsstärkande kommunikation.
 • Ge svåra besked.
 • Samtal om personliga problem.
 • Hantera missnöje och negativism.
 • Hur du sätter gränser och är tydlig.
 • Hur du använder frågetekniker och aktivt lyssnande för att skapa förståelse och finna lösningar.
 • Hur du skapar gemensamt ansvarstagande för situationen och samtalet med din motpart.
 • Hur du använder samtalsmodeller och strukturer för kommunikation.

För dig som:

Kortare teoripass varvas med mycket praktisk samtalsträning där reflektion och konkret feedback kring samtalen ger fördjupad förståelse för hur du kan utveckla ditt sätt att kommunicera.

Senast uppdaterad – 2020-07-10

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.