Stresshantering på jobbet – Företagskurs – Lär er hur hjärnan fungerar under stress och få en förståelse i hur ni kan förebygga den.

Stress är ett vanligt och många gånger svårhanterligt fenomen på våra arbetsplatser idag. Det leder ofta till oförutsedda sjukskrivningar och därmed också ökad arbetsbelastning på den övriga personalstyrkan. Mycket ska hinnas med på kortast möjliga tid och ”att-göra-listan” blir bara längre och längre.

Under vår företagsanpassade kurs i Stresshantering på jobbet hjälper vi er att strukturera upp det dagliga arbetet, anpassat efter just ert arbetssätt. Ni får lära er hur stress påverkar hjärnan utifrån olika situationer, hur den påverkar er prestationsförmåga och hur ni kan anpassa era arbetsmetoder för att minska belastningen och därmed få en ökad produktivitet. Utbildningen finns också tillgänglig som öppen kurs.

Lär er att se annorlunda på stress och därmed också minska den.

Kursen innehåller:

  • Hur stress fungerar.
  • Vad som händer i kroppen vid stress.
  • Kroppens varningssignaler.
  • Få hjärnan att gå från stressad till fokuserad.
  • Hinna med allt samtidigt som vi mår bra.
  • Hur vi sätter gränser mot omgivningens krav.
  • Hur stress påverkar vardagslivet.
  • Olika verktyg för att må bra och arbeta smartare med ökad prestation.

Senast uppdaterad – 2020-07-16