Hur skapar man de bästa förutsättningarna för inlärning? Hur lär man ut och gör man så att deltagarna lär sig? I denna utbildning får du lära dig att bli mer inspirerande, varierande och professionell. Du får lära dig hur du gör utbildningen positiv och lärande.

Pedagogik, inlärning och variation

Hur lär vi oss och hur lär vi ut? Hur lär vuxna? Lär alla på samma sätt? Hur underlättar jag lärandet? Hur gör jag utbildningen lärande och intressant? Hur gör jag deltagarna aktiva? Hur får jag en god kommunikation? Hur använder jag språket? Förstår alla?

Innehåll

Hur börjar jag? Hur får jag en röd tråd genom hela utbildningen? Hur avslutar jag? Hur har jag det med övningar? Hur får jag deltagarna att lära sig?

Pedagogik, ledarskap och mod

Hur gör jag utbildningen lärande och intressant? Hur skapar jag den bästa utbildningen? Hur motiverar jag deltagarna? Hur får jag gruppen med mig? Vågar jag pröva nya idéer? Vilken betydelse har engagemang och inställning? Hur bemöter jag besvärliga deltagare?

Kroppsmedvetenhet, röst och utstrålning

Hur kan jag använda min kropp och röst för att få bättre genomslag? Har jag mod att gå utanför mina egna ramar? Kan jag öva upp min utstrålning? Hur viktigt är kroppsspråket för kommunikationen? Var håller jag händerna? Var tittar jag? Hur använder jag rösten? Kan jag och vill jag förändra vissa delar? Bjuder jag på mig själv?

Pedagogiska hjälpmedel

Hur använder jag OH, dator och kanon på ett mer instruktivt sätt? Hur mycket ska jag använda tekniska hjälpmedel?

Övrigt

Diskussioner, grupparbeten och övningar. Praktiska övningar med återkoppling till den egna verkligheten.

Ladda ner Kursinformationen som pdf