Train the trainer - Företagskurs

Begränsat antal platser - Boka redan nu!

Hög kunskap till lågt pris.

Detta är vår företagskurs Train the trainer. En kurs i praktisk pedagogik för dig som vill lära ut för att lära in.

Hur skapar man de bästa förutsättningarna för inlärning? Hur lär man ut och gör man så att deltagarna lär sig?
I denna företagskurs i Train the trainer får du lära dig att bli mer inspirerande, varierande och professionell. Du får lära dig hur du gör utbildningen positiv och lärande.

Målet med utbildningen är att stärka dig och ge verktyg att hantera arbetet samt nya infallsvinklar i upplägg och metodik.
Utbildningen passar dig som är ny i rollen eller som tidigare har god erfarenhet av utbilda grupper.

Innehåll:

Pedagogik, inlärning och variation

 • Hur vi lär oss och hur vi lär ut.
 • Hur vuxna lär sig.
 • Inlärning genom hela ledet – Lär sig alla på samma sätt?
 • Hur du underlättar inlärning.
 • Hur du gör utbildningen lärande och intressant.
 • Deltagaraktivering.
 • Hur du skapar god kommunikation.
 • Hur du använder språket.

Innehåll

 • Start –  Hur du påbörjar utbildningen.
 • En röd tråd – Hur du skapar en röd tråd genom hela utbildningen.
 • Avslut – Hur du avslutar utbildningen.
 • Övningar – Hur du skapar övningar.

Pedagogik, ledarskap och mod

 • Hur du gör utbildningen lärande och intressant.
 • Hur du skapar den bästa utbildningen.
 • Motiverar deltagarna.
 • Får med dig gruppen.
 • Prövar nya idéer.
 • Betydelsen av engagemang och inställning.
 • Hur du bemöter besvärliga deltagare.

Kroppsmedvetenhet, röst och utstrålning

 • Hur du använder kropp och röst för att få bättre genomslag.
 • Bygga upp mod för att gå utanför dina egna ramar.
 • Hur du övar upp din utstrålning.
 • Hur viktigt kroppsspråket är för kommunikationen.
 • Var du tittar, hur du håller händerna och använder rösten.
 • Hur du bjuder på dig själv.

Pedagogiska hjälpmedel

 • Hur du använder OH, dator och kanon på ett mer instruktivt sätt.
 • Hur mycket du ska använda tekniska hjälpmedel.

Övrigt

 • Diskussioner, grupparbeten och övningar.
 • Praktiska övningar med återkoppling till den egna verkligheten.

 

Obs! Vill du gå ett öppet kurstillfälle i Train the trainer? Vi erbjuder flera öppna utbildningstillfällen i vår huvudmeny under ”Retorik & ledarskap”.

Senast uppdaterad – 2020-09-08

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad om våra olika kurssläpp, kursschema och erbjudanden.

Följ oss på sociala medier