Ska vi ta ett möte på det?

Ska vi ta ett möte på det?

Vi har aldrig så mycket möten som inom tjänstesektorn i Sverige. Den tid en tjänsteman lägger på möten är sammanlagt 5 veckor per år av sin aktiva arbetstid. Beräknar vi kostnaden på detta för våra företag bör vi fundera över hur mycket vi tjänar på det i längden.

Hur mycket av er mötestid går till sakfrågan och hur mycket till går till andra diskussionsämnen?

Kommer ni till punkt och når resultat eller tar ni ytterligare ett möte för det?

Oavsett om du har erfarenhet av att hålla egna möten eller helt enkelt vill effektivisera er möteskultur på företaget så är det möjligt att strukturera upp tiden och hitta effektivare former för mötena.

Vi brukar ställa ett par viktiga frågor till våra kunder:

  1. Vad har ni för mötessituationer och vilken funktion har de?
  2. Har ni tydliga mål och klara riktlinjer för mötet?
  3. Vem har ansvaret får åtaganden och för uppföljningen?
  4. Leder era möten verksamheten framåt?
  5. Vilken attityd och inställning har mötesdeltagarna?
  6. Tar ni tillvara på deltagarnas kompetens?
  7. När ni förbereder mötena – vem gör vad?
  8. Kan du leda och få gruppen med dig?
  9. Ser du till att alla kommer till tals?
  10. Hur gör du med tid och minnesanteckningar?