Tummen upp – 5 tips till glada kollegor

Visst känns det bättre med en klapp på axeln? Men hur viktigt är socialt erkännande för arbetsmiljön och det individuella måendet på arbetsplatsen?

Det är ingen hemlighet att vi mår och presterar bättre när vi känner oss synliggjorda och uppskattade för våra bedrifter. Studier visar på att arbetsplatser som implementerar en kultur av socialt erkännande upplever högre produktivitet och engagemang hos medarbetarna. Och engagemanget ökar när medarbetarna känner sig sedda och blir motiverade att ge sitt bästa för att nå de gemensamma målen. De går den extra milen och engagemanget bidrar då till den allmänna glädjen.

Här får du 5 tips för att arbeta med socialt erkännande på din arbetsplats: 

1. Bra jobbat! 

Börja med att tacka kollegorna för deras bidrag och börja öva på att ge beröm regelbundet. En ordentlig klapp på axeln med ett ”bra jobbat” räcker långt.  Det handlar om att fira era gemensamma vinster och prestationer tillsammans.

2. Var tydlig 

När du ger beröm, var specifik och tydlig med vad individen har gjort bra. Berätta vad som gjorde ansträngningen värdefull. På så vis lär sig personen att det hårda arbetet verkligen uppskattas.

3. Uppmuntra kollegorna att berömma varandra

Uppmuntra alla att ge beröm och erkänna varandras prestationer. Antingen genom digitala plattformar, under möten eller under övriga samtal. Det bygger lagandan och skapar en trevlig arbetsmiljö.

3. Anpassa berömmet 

Alla uppskattar inte offentliga beröm eller publikt synliggörande. Anpassa berömmet efter individen. Om någon föredrar personligt beröm – Ta det mellan fyra ögon.

4. Var regelbunden

Skapa en rutin om att berömma dina kollegor regelbundet, inte enbart vid specifika tillfällen. Det stärker betydelsen av beröm för hela gruppen och ökar motivationen över tid.

 

Behöver ni hjälp med arbetsmiljön och ert välmående på jobbet? Missa inte våra kurser i arbetsmiljö och ledarskap i huvudmenyn.