Vill du bli chef – Så här gör du:

Ja, visst vore det härligt att bli chef. Du som har jobbat så länge på arbetsplatsen.

Men hur långt har du utvecklat din roll inom företaget och räcker det för att nå ända fram?

Den första chefsposten blir lättare att uppnå om du har en medveten strategi för att nå dit. Liksom tålamod. Balansgången mellan att inte gå utanför dina befogenheter och samtidigt visa framfötterna kan vara svår, men det finns sätt för dig att visa att du är redo att axla rollen. Här kommer en lista på ett par saker du kan göra för att nå ända fram till mål:

Visa framfötterna

Visa engagemang och initiativ på arbetsplatsen genom att ta på dig saker ingen har bett dig om och se till att saker blir gjorda. Kom med förslag och idéer om förbättringar och visa att du är aktivt intresserad av företagets utveckling.

Gör ett bra jobb

Att göra ett bra jobb är en självklarhet. Visa att du fullföljer dina arbetsuppgifter, att du vågar ta dig an utmaningar och öka din kompetens inom områden som skulle gynna dig om du vore chef. Men kom också ihåg att en chef inte behöver vara bäst på allt.

Från Gruppchef till Chef

Visa att du är beredd att ta ett större ansvar och du är en person att lita på. Antingen genom att bli speciellt bra inom ditt arbetsområde eller genom att bli den personen dina kollegor vänder sig till med frågor eller vid behov av stöd. Att fylla gapet mellan ledningen och kollegorna genom att fungera som förmedlare uppskattas. Speciellt hos kollegor som tycker det är svårt att ta upp saker med cheferna. Föreställ dig den perfekta gruppchefen, så kommer du nå dit. Även om du så klart siktar högre.

Ny arbetsplats

Är det så att du inte har någon möjlighet att avancera inom din arbetsplats – Överväg att byta jobb. Du kan behöva starta om på en ny arbetsplats för att nå ditt mål.

Ha tålamod

Chefsrollen är inget du tilldelas över en natt. Räkna med att det tar tid att arbeta upp din position inom företaget.