Företagskurser

Behöver du en företagsintern kurs?

Som företagskurs kan ni få alla de kurser vi har i det öppna kursprogrammet, anpassade och skräddarsydda efter din grupps, organisations eller företags specifika behov. Vi hjälper så klart också till om ni har egna förlag på utbildningar.

Kontakta oss för mer information.