Skapa relationer, gör bra affärer, skapa vinnare

Lär dig påverka vad som händer i förhandlingssituationen. Ingen förhandling är den andra lik och vi vill känna oss säkra och lyckas i denna situation. Vi måste veta hur vi påverkar, argumenterar och övertygar, vilket också innebär att vi kan göra bra affärer där alla inblandade känner att de vinner.

Lär dig:

 • Behärska olika förhandlingsfaser – från början till avslut.
 • Om olika förhandlingstyper och deras olika förutsättningar.
 • Före – under – efter mötet.
 • Förhandlingsstilar – för- och nackdelar.
 • Frågeteknik och argumentation med hjälp av genom den s k SPIN-metodiken.
 • Lägga upp retorisk strategi och taktik för att sälja in ditt budskap.
 • Olika typer av förhandlingar/faser: konfrontationsförhandlingar, återvändsgränder, dödlägen och låsningar.
 • Att effektivt kommunicera i en förhandlingssituation – att kunna fråga och lyssna aktivt.
 • Om olika förhandlingsfällor och hur jag löser dessa.

För dig som:

 • Vill lära dig hur man förhandlar.
 • Vill få en struktur som du kan följa.
 • Vill känna dig säker.
 • Vill få till en god kommunikation.
 • Vill vinna förtroende och kunna övertyga.
 • Vill lära dig förhandlingens olika faser och olika typer av förhandlingar.
 • Vill bli en framgångsrik förhandlare.

Senast ändrad – 2020-07-10

För att skapa ett brett och allomfattande kursupplägg, som inte bara vässar din förhandlingsteknik men också bemöter alla de frågor och situationer detta innefattas av, belyser kursledaren följande punkter under kursdagarna. Innehållet anpassas efter deltagargruppernas specifika behov. Ordningen av de nedanstående innehållspunkterna kan därför variera beroende på var kunskapsbehovet hos gruppen ligger- och vad som därför behöver betonas i sammanhanget.
Här får du en översikt av kursens innehåll:

 • Kursintroduktion
 • Förhandlingsprocessens uppbyggnad
 • Att förbereda och lägga upp en förhandling
 • Att hitta rätt målsättning och strategi
 • Retorik och framgångsrik argumentation
 • Vad gör dig till en framgångsrik förhandlare
 • Självanalys
 • Kartlägg dina styrkor och svagheter i förhandling
 • Att utnyttja mina starka sidor och arbeta med mina svaga sidor
 • Att höja betydelsen på en accepterande fördel där mitt alternativ har stor
 • genomslagskraft
 • Att handla med värden
 • Typer av värden
 • Sätt att prata pris
 • Frågemetod och informationssökning
 • Argument och motargument
 • Avslut – vägen till ett JA!
 • Engelskan som internationellt affärsspråk
 • Tekniker att hjälpa förhandlingspartnern att uttrycka sig tydligt
 • ”Hidden signals”
 • Strategier för tydlig och säker kommunikation på engelska
 • Praktisk förhandlingsträning
 • Kort repetition från gårdagen
 • Frågeteknik
 • SPIN-teknik
 • Praktiska genomgångar av konkreta förhandlingssituationer
 • Taktik och uppläggning
 • Analys av förhandlingssituationen och de specifika problemen
 • Diskussion och arbete med uppläggningen inför eftermiddagens
 • Förhandlingsspel
 • Att kommunicera rätt
 • Aktivt lyssnande – för att få rätt information
 • Kroppsspråk och maktspråk
 • Att leda i rummet
 • Förhandlingsspel
 • Rollspel och övningar
 • Diskussion och utvärdering av förhandlingsresultatet
 • Personlig handlingsplan

(Teori och övningar varvas. Kafferaster och lunchtid bestäms på plats.)