I Föreskriften Våld och hot i arbetslivet (AFS 1993:2) ställs krav på att arbetsgivaren ska ge sina chefer och medarbetare tillräcklig utbildning och information och få tillräckliga instruktioner för att kunna utföra arbetet säkert och med tillfredsställande trygghet.

Under vår kurs introduceras deltagarna i hur man kan använda sig av, våldsnedtrappande kommunikationstekniker i potentiella hotsituationer. Vi diskuterar bl.a. filmsekvenser och resonerar kring olika alternativ på agerande.Faktaföreläsning blandas med enskilda och/eller gruppuppgifter och övningar.

Målet med den här utbildningen är att ge chefer, arbetsmiljöombud och berörd personal fler verktyg att hantera en yrkesvardag som ibland innehåller påhopp, kränkningar, hot eller till och med våld.

Lär dig:

  • Hur man på ett systematiskt sätt kan jobba med att förebygga hot och våld.
  • Vad säger arbetsmiljölagstiftningen.
  • Särskilda risker att beakta i arbetsmiljön, riskbedömning.
  • Hur människor i allmänhet fungerar kommunikativt.
  • Lågaffektivt bemötande i risksituationer.
  • Kommunikativa egenskaper.

För dig som:

Är chef, arbetsledare, medarbetare och arbetsmiljöombud.

Faktaförankring

Hot och våld i arbetslivet (AFS 1993:2). ”Förebygg hot och våld på jobbet”, Alexander Tilly.

Senast ändrad – 2020-07-10