Äntligen chef! Grattis! Nu börjar livet – i alla fall nästa del av arbetslivet, att vara chef. Nu kommer du att få vara med om att jobba mot resultat och att leda dina medarbetare. Detta är kursen du behöver, där du får omedelbar trygghet för att kunna ”chefa” på bästa sätt.

Lär dig:

 • Att vara chef och ledare
 • En ny chefs utmaningar
 • Från en i arbetsgruppen till ensam ansvarig
 • Att använda retorik i kommunikationen
 • Förmedla mål, vision och värderingar
 • Att skapa engagemang hos medarbetarna
 • Coachande ledarskap och delegering
 • Bygga ett starkt och motiverat team
 • Utvecklingssamtal och jobbiga samtal
 • Hantera och förebygga konflikter
 • Personlig utvecklings- och handlingsplan

För dig som:

För dig som ska bli chef eller är ny i rollen som chef, och behöver lite mer ”innanför västen” för att kunna leda på ett bra och gynnsamt sätt för de anställda och företaget.

Senast uppdaterad – 2020-07-08

För att skapa ett brett och allomfattande kursupplägg, som inte bara förbereder dig för din nya ledarroll, men också belyser alla de frågor och situationer din chefsroll innefattas av, belyser kursledaren följande punkter under kursdagarna. Innehållet anpassas efter deltagargruppens specifika behov. Ordningen av de nedanstående innehållspunkterna kan därför variera beroende på var kunskapsbehovet hos gruppen ligger – och vad som därför behöver betonas i sammanhanget. Här får du en översikt av kursens innehåll:

• Kursintroduktion
SJÄLVINSIKT
• Chef eller ledare
• Första tiden
• Vem är jag
• Mina medarbetare
LEDARSKAPSSTILAR OCH ROLLER
• Hamburgereffekten
• Att leda en grupp
• Ansvarsfördelning
• Situationsanpassat ledarskap
ATT VARA CHEF OCH LEDARE
• Värderingar
• Motivation
• Flow
GRUPPER
• Grupputveckling
• Olika typer av ledarskap
• Olikheter, fördelar och nackdelar
KONFLIKTER
• Vad är en konflikt?
• Hur hanterar jag en konflikt?
DELEGERING OCH VÅGA SLÄPPA KONTROLLEN
• Delaktighet
• Målstyrning
• Jag som förebild
KOMMUNIKATION
• Ökad självkännedom
• Coachande förhållningssätt
• Prioriteringar

(Teori och övningar varvas. Kafferaster och lunchtid bestäms på plats.)